[اسم]

fashion show

/ˈfæʃən ʃoʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نمایش مد

  • 1.A fashion show in Paris
    1. نمایش مدی در پاریس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان