[اسم]

fascination

/ˌfæsəˈneɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیفتگی علاقه‌مندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جذابیت
  • 1.The girls listened in fascination.
    1. آن دختران با شیفتگی گوش کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان