[صفت]

fascinating

/ˈfæs.əˌneɪt̬.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fascinating] [حالت عالی: most fascinating]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجذوب‌کننده دلربا، بسیار جالب

معادل ها در دیکشنری فارسی: جالب جذاب دل‌فریب گیرا
  • 1.Your trip to Alaska sounds absolutely fascinating.
    1. سفرت به آلاسکا واقعاً جالب به‌نظر می‌رسد.
to find somebody/something fascinating
کسی/چیزی را مجذوب‌کننده یافتن
  • I found the movie fascinating.
    فیلم را مجذوب‌کننده یافتم [به نظرم فیلم مجذوب‌کننده‌ای بود].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان