[اسم]

firth

/fɜːrθ/
قابل شمارش

1 خور (جغرافیا) خلیج کوچک

  • 1.the Moray Firth
    1 . خور ماری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان