[اسم]

flight lieutenant

/ˌflaɪt luːˈtenənt/
قابل شمارش

1 ستوان پرواز

مترادف و متضاد Flt. Lt.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان