[اسم]

Francis

/ˈfrænsɪs/
غیرقابل شمارش

1 فرانسیس (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان