[اسم]

Francisco

/frænˈsɪskoʊ/
غیرقابل شمارش

1 فرانسیسکو (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان