[اسم]

Frankfurt

/fɹˈæŋkfɜːt/
غیرقابل شمارش

1 فرانکفورت [شهری در آلمان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان