[اسم]

Franklin

/fɹˈæŋklɪn/
غیرقابل شمارش

1 فرانکلین (اسم کوچک مردانه و نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان