[اسم]

frankness

/fɹˈæŋknəs/
غیرقابل شمارش

1 رک و راستی روراستی، رک‌گویی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان