[اسم]

frankincense

/fɹˈæŋkɪnsəns/
قابل شمارش

1 صمغ کندر

معادل ها در دیکشنری فارسی: کندر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان