[قید]

frightfully

غیرقابل مقایسه

1 به شدت بسیار، خیلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان