[قید]

frightfully

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به شدت بسیار، خیلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان