[صفت]

frightening

/ˈfrɑɪt.ən.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more frightening] [حالت عالی: most frightening]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترسناک وحشتناک

مترادف و متضاد alarming eerie scary terrifying comforting
  • 1.a frightening accident
    1. یک سانحه ترسناک
  • 2.a frightening thought
    2. فکری ترسناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان