[اسم]

fright

/fraɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترس (ناگهانی) وحشت، هراس

  • 1.She cried out in fright.
    1. او از ترس فریاد کشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان