[اسم]

fries

(French fries)
/fraɪz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیب زمینی سرخ کرده

  • 1.Mashed potatoes, baked potato, or fries?
    1. سیب زمینی پوره، آبپز یا سرخ کرده؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان