[اسم]

frigate

/ˈfrɪɡət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناوچه (نوعی کشتی جنگی) پاس‌ناو

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناوچه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان