[اسم]

fungus

/ˈfʌŋgəs/
قابل شمارش
[جمع: fungi]

1 قارچ

مترادف و متضاد mushroom
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان