[صفت]

funky

/ˈfʌŋki/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: funkier] [حالت عالی: funkiest]

1 بد بو

  • 1.A funky cat
    1. یک گربه بد بو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان