[اسم]

funicular

/fjuːnˈɪkjʊlɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قطار کابلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان