[اسم]

funk

/fʌŋk/
غیرقابل شمارش

1 موسیقی فانک نوعی موسیقی آفریقایی-آمریکایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان