[اسم]

goiter

/ɡˈɔɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گواتر (بزرگ‌شدگی غیرطبیعی غده تیروئید) غم‌باد

معادل ها در دیکشنری فارسی: غم‌باد گواتر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان