[اسم]

going-over

/ɡˌoʊɪŋˈoʊvɚ/
قابل شمارش

1 بررسی دقیق

مترادف و متضاد examination inspection

2 ضرب و شتم کتک شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان