[اسم]

goings-on

/ɡˈoʊɪŋzˈɑːn/
غیرقابل شمارش

1 اتفاقات عجیب‌غریب حوادث غیرعادی

  • 1.There were some strange goings-on next door last night.
    1. دیشب در خانه بغلی اتفاقات عجیب‌غریبی در حال رخ دادن بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان