[اسم]

gramophone

/ɡɹˈæməfˌoʊn/
قابل شمارش

1 گرامافون

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرامافون
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان