[قید]

grammatically

/grəˈmætəkəli/
غیرقابل مقایسه

1 از لحاظ دستوری

  • 1.The sentence is grammatically correct.
    1. این جمله از لحاظ دستوری صحیح است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان