[اسم]

gram flour

/ˈɡræm flaʊər/
غیرقابل شمارش

1 آرد نخودچی

مترادف و متضاد besan chickpea flour
  • 1.Gram flour is a staple ingredient in Indian cooking.
    1. آرد نخودچی یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه در آشپزی هندی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان