[اسم]

gram

/græm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گرم

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرم
  • 1.200 grams of butter
    1. 200 گرم کره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان