[اسم]

grain

/greɪn/
غیرقابل شمارش

1 غله غلات، دانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: غله
  • 1.The animals are fed on grain.
    1. آن حیوانات از غله تغذیه می‌کنند.
America’s grain exports
صادرات غله امریکا

2 دانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: حبه دانه
a few grains of rice
چندین دانه برنج
a grain of sand
یک دانه شن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان