[اسم]

grail

/ɡreɪl/
غیرقابل شمارش

1 جام مقدس

مترادف و متضاد the Holy Grail
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان