[اسم]

graduation ceremony

/ˌgræʤuˈeɪʃən ˈsɛrəˌmoʊni/
قابل شمارش

1 جشن فارغ‌التحصیلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مراسم فارغ‌التحصیلی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان