[اسم]

graduate student

/ˈgræʤuɪt ˈstudənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

  • 1.Is she a graduate student?
    1. آیا او یک دانشجوی کارشناسی ارشد است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان