[اسم]

graduate school

/ˈɡrædʒuət skuːl/
قابل شمارش

1 دانشگاه تحصیلات عالی موسسه آموزش عالی

مترادف و متضاد grad school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان