[صفت]

gradual

/ˈgrædʒ.ʊ.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more gradual] [حالت عالی: most gradual]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تدریجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تدریجی
مترادف و متضاد sudden
  • 1.a gradual change
    1. تغییر تدریجی
  • 2.a gradual improvement
    2. بهبود تدریجی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان