[اسم]

grader

/ɡɹˈeɪdɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گریدر شیب‌ساز

معادل ها در دیکشنری فارسی: گریدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان