[اسم]

grader

/ɡɹˈeɪdɚ/
قابل شمارش

1 گریدر شیب‌ساز

معادل ها در دیکشنری فارسی: گریدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان