[اسم]

gradient

/ˈgreɪdiənt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیب (به ویژه جاده یا راه‌آهن) میزان شیب [سربالایی یا سرپایینی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیب
  • 1.This road has a steep gradient.
    1. این جاده شیب تندی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان