[اسم]

graduate

/ˈgrædʒʊət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فارغ‌التحصیل دانش‌آموخته

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانش‌آموخته فارغ‌التحصیل
مترادف و متضاد degree holder grad
 • 1.high-school graduates
  1. فارغ‌التحصیلان دبیرستان
graduate in something
فارغ‌التحصیل رشته ...
 • a graduate in history
  فارغ‌التحصیل رشته تاریخ
a graduate of a university/college ...
فارغ‌التحصیل دانشگاه/کالج و...
 • a graduate of Oberlin College
  فارغ‌التحصیل کالج "اوبرلین"
[فعل]

to graduate

/ˈɡrædʒueɪt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: graduated] [گذشته: graduated] [گذشته کامل: graduated]

2 فارغ‌التحصیل شدن فارغ‌التحصیل کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: فارغ‌التحصیل شدن
to graduate in something
در رشته‌ای فارغ‌التحصیل شدن
 • Only three students graduated in Czech studies last year.
  سال گذشته تنها سه دانشجو در رشته مطالعات کشور چک فارغ‌التحصیل شدند.
to graduate from…
از جایی فارغ‌التحصیل شدن
 • Graduating from Oxford university is an honor.
  فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه آکسفورد یک افتخار است.
to graduate something
از جایی فارغ‌التحصیل شدن
 • She graduated college last year.
  او سال گذشته از کالج فارغ‌التحصیل شد.
to graduate somebody (from something)
کسی را (از جایی) فارغ‌التحصیل کردن
 • The college graduated 50 students last year.
  کالج سال گذشته 50 دانشجو را فارغ‌التحصیل کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان