[صفت]

graduated

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درجه‌بندی شده مدرج

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان