[صفت]

graduated

قابل مقایسه

1 درجه‌بندی شده مدرج

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان