[اسم]

Graham

/ɡɹˈeɪəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گراهام (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان