[اسم]

grade school

/ˈɡreɪd skuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دبستان مدرسه ابتدایی

مترادف و متضاد elementary school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان