[اسم]

grade point average

/ˈɡreɪd pɔɪnt ævərɪdʒ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معدل کل

مترادف و متضاد GPA
  • 1.The law school required a minimum grade point average of 2.6 on a 4.0 scale.
    1. برای قبولی در دانشکده حقوق به معدل کل حداقل 2.6 از 4 نیاز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان