[صفت]

graded

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درجه‌بندی شده مدرج

معادل ها در دیکشنری فارسی: درجه‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان