[اسم]

Grammy

/ˈɡræmi/
غیرقابل شمارش

1 جایزه گرمی (موسیقی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان