[اسم]

growth

/ɡroʊθ/
غیرقابل شمارش

1 رشد افزایش

  • 1. an annual growth rate of 10%
    1 . نرخ رشد سالانه 10 درصد
  • 2. policies aimed at sustaining economic growth
    2 . سیاست‌های هدفمند برای نگه داشتن رشد اقتصادی
  • 3. population growth
    3 . رشد جمعیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان