[صفت]

half-timbered

/ˌhæf ˈtɪmbərd/
غیرقابل مقایسه

1 نیمه چوبی

  • 1.A half-timbered building
    1. یک ساختمان نیمه چوبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان