[اسم]

half-time

/hæf-taɪm/
قابل شمارش

1 وقت استراحت بین دو نیمه (مسابقه)

  • 1.half-time is 15 minutes.
    1. وقت استراحت بین دو نیمه 15 دقیقه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان