[اسم]

half-sister

/ˈhæf sɪstər/
قابل شمارش

1 خواهر ناتنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خواهر ناتنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان