[اسم]

halo

/hˈeɪloʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هاله نور (دور سر افراد مقدس در تصویرها)

معادل ها در دیکشنری فارسی: هاله

2 حلقه نور (خورشید و ...) تاج خورشیدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان