[صفت]

hallucinatory

/hɐlˈuːsɪnətˌoːɹi/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توهم‌زا

معادل ها در دیکشنری فارسی: توهم‌زا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان