[صفت]

hallowed

/ˈhæloʊd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more hallowed] [حالت عالی: most hallowed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقدس پر ارج

مترادف و متضاد consecrated holy sacred cursed
  • 1.hallowed ground
    1. زمین مقدس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان