[اسم]

halibut

/ˈhælɪbət/
قابل شمارش
[جمع: halibut]

1 لوزی‌ماهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان